Правила проведення рекламної акції

«Rexona. Азбука успіху»

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції.

1.1. Організатором Акції «Rexona. Азбука успіху» (надалі – Акція) є:

1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнілівер Україна» (надалі – Організатор)

Місцезнаходження Організатора-1: 04119, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літера А. ЄДРПОУ 25641220.

1.3. Виконавцем Акції є ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ» (надалі – Виконавець).

Місцезнаходження Виконавця: 01054, м. Київ. вул. Тургенєвська , буд.25 тел. (044)5019928

Код ЄДРПОУ 23530545

1.4. Акція проводиться на всій території України.

1.5. Акція триватиме з 28 серпня до 28 листопада 2015 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

1.5. Організатори мають право на зміну місця та строків проведення Акції та умов офіційних правил протягом усього строку проведення Акції.. (надалі – Правила). Інформація щодо зміни умов, місця та строків проведення Акції подається в порядку, передбаченому Законом України «Про рекламу».

2. Участь в Акції

2.1. В Акції можуть брати участь лише повнолітні дієздатні фізичні особи – громадяни України, що проживають на території України (надалі – Учасники Акції).

2.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь працівники Організаторів/Виконавця Акції й будь-яких інших компаній, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, а також їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

2.3. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб не допускається.

2.4. Фактом своєї участі в Акції, Учасник погоджується та зобов’язується дотримуватись Учасником усіх положень даних Правил.

3. Продукція, що залучається до Акції:

3.1. Мотиватор дерев’яний декоративний Rexona з фразами на вибір: «Сьогодні мій найкращий день!» білого або сріблястого кольорів – 400 одиниць.

3.2. Набір прикрас – аксесуарів – 80 одиниць.

3.3. Фотосесія від фешн – експерта – 8 одиниць.

3.4. Річний набір продукції ТМ «Rexona». Кількість наборів обмежена до закінчення подарункового фонду.

4. Заохочення Акції.

4.1. Кожен з Учасників, хто бере участь в Акції має можливість отримати такі Заохочення:

– один з 400 декоративних мотиваторів Rexona;

– одну з 80 прикрас – аксесуарів;

– одну з 8 фотосесій.

4.2. Кожен учасник Акції може отримати гарантований заохочувальний подарунок – річний набір продукції ТМ «Rexona».

4.3. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Акції, за умови виконання останніми вимог цих Правил.

4.4. Організатори Акції залишають за собою право збільшити/зменшити загальний обсяг Заохочень, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Інформація щодо збільшення/зменшення обсягу Заохочень, включення додаткових Заохочень подається в порядку, передбаченому Законом України «Про рекламу».

5. Порядок участі в Акції.

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції особі, що відповідає вимогам розділу 2 цих Правил, необхідно:

5.1.1.Встановити на мобільній пристрій під управлінням операційних систем Android версії 4.0 – 4.4 або Apple iOs версії 8.0 та вище, мобільний додаток «Match’n’Catch» (надалі «Додаток»). Посилання на завантаження Додатку знаходиться на офіційній сторінці шоу «Супермодель по – українськи 2» у розділі «Азбука успеха модели».

5.1.2.Ознайомитися з правилами Акції та інструкцією по використанню Додатку.

5.1.3.Авторизуватися в Додатку за допомогою власного профілю соціальної мережі facebook (www.facebook.com) або Вконтакте (www.vk.com), або за допомогою власної адреси електронної пошти.

5.1.4.Під час перегляду в ефірі телеканалу «Новий Канал» анонсів телепередачі «Супермодель по – українськи 2» (надалі – «Телепередача»), трансляцій та повторів трансляцій Телепередачі в ефірі телеканалу «Новий Канал» та повторів трансляцій Телепередачі на сайті Телепередачі, який знаходиться за адресою в Інтернеті //supermodel.novy.tv/ua/ відстежувати появу зображення спеціальної мітки у вигляді стилізованого зображення ТМ «Rexona» (надалі – «Мітка»).

5.1.5.Використовуючи вбудовану в Додаток функцію фотоапарату Учаснику Акції необхідно фотографувати Мітки що з’являються під час трансляції або штри – коди будь-якої продукції ТМ «Rexona». Також після фотографування Мітки, Додаток автоматично сканує та розпізнає Мітку та нараховує Учаснику 2 бали (надалі – «Бал») за кожну вірно сфотографовану Мітку. Також після фотографування Штрих – коду, Додаток автоматично сканує та розпізнає Штрих – код та нараховує Учаснику 10 балів (надалі – «Бал») за кожен вірно сфотографований Штрих – код.

5.1.6.Всі Бали зараховуються на власний рахунок Учаснику у Додатку.

5.1.7.Один Учасник Акції має право відсканувати не більше 25 (двадцяти п’яти) Міток протягом 1 (одного) календарного тижня проведення Акції.

5.1.8. Один Учасник Акції має право відсканувати не більше 1 (одного) Штрих – коду протягом 1 (одного) календарного тижня проведення Акції.

6. Порядок нарахування Балів, співвідношення Балів та Заохочень.

6.1. Протягом одного місяця Акції, Учасник Акції може накопичити максимум 250 Балів.

6.1.2. Градація Балів:

– завантаження Додатку – 5 Балів

– 1 Мітка – 2 Бали

– 1 штрих-код будь-якої продукції Rexona – 10 балів

6.3. Співвідношення Балів та Заохочень наступне:

– 50 балів – декоративний мотиватор Rexona

– 150 балів – прикраси – аксесуари

– 200 балів – фотосесія.

6.4. По закінченню кожних 30-ти днів з моменту реєстрації в Акції всі Бали на власних рахунках Учасників у Додатках анулюються.

7. Порядок визначення Переможців Акції та умови отримання Заохочень

7.1. Визначення Власника будь-якого заохочення (окрім гарантованого заохочувального подарунка – річного набору продукції ТМ «Rexona») протягом всього періоду Акції відбувається шляхом випадкового комп’ютерного розіграшу – random.org серед усіх Учасників Акції, які за вказані строки накопичили необхідну кількість балів для отримання будь-якого заохочення.

7.2. Визначення Учасників Акції, які мають право отримати один з декоративних мотиваторів Rexona.

7.2.1. Учасником Акції, який має право на отримання декоративного мотиватора Rexona, вважається Учасник, який накопичив 50 Балів протягом 1 (одного) календарного тижня Акції.

7.2.2. Декоративні мотиватори Rexona розігруються на прикинці кожного календарного тижня Акції, починаючи від 24.08.

7.2.3. Кількість декоративних мотиваторів Rexona доступних для розіграшу на один календарний тиждень визначається шляхом поділу загальної кількості Заохочень даного виду на кількість календарних тижнів Акції.

7.3. Визначення Учасників Акції, які мають право отримати одну з прикрас – аксесуарів.

7.3.1. Учасником Акції, який має право на отримання однієї з прикрас – аксесуарів, вважається Учасник, який накопичив 150 Балів протягом 1 (одного) календарного місяця Акції.

7.3.2. Прикраси – аксесуари розігруються наприкінці кожного календарного місяця Акції.

7.3.3. Кількість прикрас – аксесуарів доступних для розіграшу на один календарний місяць Акції визначається шляхом поділу загальної кількості Заохочень даного виду на кількість календарних місяців Акції.

7.4. Визначення Учасників Акції, які мають право отримати одну з фотосесій.

7.4.1. Учасником Акції, який має право на отримання однієї з фотосесій, вважається Учасник, який накопичив 200 Балів протягом 1 (одного) календарного місяця Акції.

7.4.2. Фотосесії розігруються наприкінці кожного календарного місяця Акції.

7.4.3. Кількість фотосесій доступних для розіграшу на один календарний місяць Акції визначається шляхом поділу загальної кількості Заохочень даного виду на кількість календарних місяців Акції.

7.5. Визначення Учасників Акції, які мають право отримати гарантований заохочувальний подарунок – річний набір продукції ТМ «Rexona».

7.5.1. Учасником Акції, який має право на отримання гарантованого заохочувального подарунку – річного набору продукції ТМ «Rexona», вважається Учасник, який протягом кожного місяця проведення Акції, накопичував на своєму рахунку в Додатку не менше ніж 40 Балів..

7.5.2. Гарантовані заохочувальні подарунки – річні набори продукції ТМ «Rexona» – видаються переможцям після закінчення Акції.

7.5.3. Кількість гарантованих заохочувальних подарунків – річних наборів продукції ТМ «Rexona» – обмежена до закінчення подарункового фонду.

7.6. Для отримання будь-якого з заохочень, визначених п.п. 4.1. цих Правил, Учасник Акції надає наступні контактні дані:

– Прізвище, ім’я, по-батькові

– індекс

– місто проживання

– повна адреса проживання

– контактний номер телефону

– копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

7.7. Визначення переможців Акції, які мають право отримати Заохочення, відбувається шляхом випадкового комп’ютерного відбору серед усіх Учасників Акції, які мають на власних рахунках достатню кількість Балів.

7.8. Організатори/Виконавець Акції гарантують, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, вони будуть дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканості особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

7.9. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації Організаторами/Виконавцем Акції, з маркетинговою, рекламною та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання імені, прізвища, зображень (повністю або фрагментарно, у чорно-білому кольорі або різнокольорових) або інших матеріалів про Учасника Акції з рекламною/маркетинговою метою, у т.ч. для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7.10. Учасники Акції мають право відмовитися від будь – якого Заохочення.

7.11. Заохочення буде надіслано Власнику відповідного Заохочення протягом 15 (п`ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання від нього усіх контактних даних, зазначених в п. 7.5. даних Правил послугами попередньо обраної служби доставки.

7.12. Всі додаткові витрати власника Заохочення, пов’язані з отриманням Заохочення, не компенсуються Організатором або Виконавцем Акції.

7.13. Організатор, Виконавець Акції та їх представники не несуть відповідальності за неможливість отримати Заохочення Учасником Акції, якого визначено власником Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції та їх представників, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку Учасника Акції, якого визначено власником Заохочення були вказані невірно, змінено, тощо. При цьому такі власники Заохочення не мають права на одержання від Замовника, Організатора, Виконавця Акції та їх представників будь-якої компенсації.

7.14.Заохочення, які не були отримані Учасниками, повторно не відсилаються. Такими Заохоченнями Організатор буде розпоряджатися на свій власний розсуд.

8. Обмеження

8.1. Заміна Заохочення, визначеного п.п. 4.1.2. цих Правил, грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

8.2. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за будь-які витрати Учасника Акції, пов’язані з отриманням Заохочень, а також, не несуть відповідальності за роботу операторів зв’язку, будь-які помилки поштових служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, а також за невиконання своїх обов’язків щодо Акції у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організаторів/Виконавців Акції обставини.

8.3. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальність за надання Заохочень, якщо після відправки заохочення не дійшло до адресата.

8.4. Організатор/Виконавець Акції не беруть на себе відповідальність стосовно будь-яких суперечок щодо Заохочень. Організатор/Виконавець Акції не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції та прав на отримання Заохочень. Організатор/Виконавець Акції не беруть на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів та інформації є необхідною умовою отримання Заохочення, передбаченого п. 4.1. цих Правил. Ненадання, неповне надання документів та/або інформації, як і невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє такого Учасника права на заохочення, визначеного п. 4.1. цих Правил. При цьому, такого Учасника вважають таким, що відмовився від участі в Акції та не має права на одержання від Організаторів/Виконавців Акції будь-якої компенсації.

8.6. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Заохочення, не має будь-яких прав щодо вимагання іншого Заохочення, будь-якої компенсації або заміни Заохочення грошовим еквівалентом або іншим Заохоченням чи благом.

8.7. Виконавець Акції несе відповідальність за якість Акційної продукції.

8.8. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність та зміст інформації, яку надає такий Учасник відповідно до умов цих Правил.

8.9. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення, передбачене п. 4.1. цих Правил, буде предметом угоди або засобом платежу.

9. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

– Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою: публікації умов акції на сайті Нового каналу

– Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції або Виконавцем протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення в рекламному макеті акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення в рекламному макеті акції якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

10. Інші умови

10.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України та керуючись своїм власним внутрішнім переконанням. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

10.2. Згідно з вимогам ст. 634 ЦК про договори приєднання, а саме, укладення договору шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору в цілому, беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунків тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

10.3. Організатор є податковим агентом для Учасника, який має право на отримання Заохочення , та забезпечує сплату всіх необхідних податків і платежів, пов’язаних з отриманням Заохочення , в порядку, визначеному законодавством України. (Податковий Кодекс п. 168.1.1).